Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego Zobacz
Praktyczna nauka języka obcego Zobacz
Wiedza o akwizycji i nauce języków Zobacz
Wiedza o języku i komunikacji Zobacz
Wiedza o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/