Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Językoznawstwo i językoznawstwo stosowane Zobacz
Kulturoznawstwo Zobacz
Literaturoznawstwo Zobacz
Praktyczna nauka języka specjalności Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/